FAQs - Vietnamese

DNA Testing for Immigration Visa and Birth Abroad Petitions

Thử nghiệm DNA cho Visa nhập cư và sinh ở nước ngoài Thỉnh nguyện

 

Has the U.S. Embassy/Consulate or USCIS office request that you complete a DNA test for your family members in Vietnam?

Qvị có nhận được yêu cầu củaVăn phòng Hoa Kỳ Đại Sứ hoặc USCIS để hoàn thành một thử nghiệm DNA cho các thành viên gia đình của mình ở Việt Nam không?

 

GENETWORx is the only AABB accredited and licensed DNA testing laboratory in Virginia that can coordinate and help guide you thru the DNA testing process. Our specialized Immigration Team has over 20 years of experience working with immigration agencies, petitioners, and beneficiaries around the world.

GENETWORx là một phòng thí nghiệmở Virginia có thể phối hợp và giúp hướng dẫn bạn thông qua quá trình thử nghiệm DNA. Chúng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhập cư trên toàn thế giới

 

Contact our office directly at 804-346-4363 and ask to speak with one of our Vietnamese speaking representatives. You may also email your questions to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  We look forward to working with you, bringing families together.

Qvịthể liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại 804-346-4363 đểnói chuyện với người nói tiếng việthoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Chúng tôi mong được làm việc với bạn để đưa gia đình của bạn về với nhau

 

GENETWORx – Human Identity Services

4060 Innslake Drive

Glen Allen, VA 23060

PH: 804-346-4363